T2 INVESTMENT SA Skonsolidowany raport za IV kwartał 2013

Numer: 5/2014
Data: 14.02.2014 22:27

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw. 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik