T2 INVESTMENT SA Skonsolidowany raport za III kwartał 2013

Numer: 24/2013
Data: 14.11.2013 19:54

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kw. 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik