T2 INVESTMENT SA Skonsolidowany raport za II kw. 2013 roku

Numer: 22/2013
Data: 14.08.2013 19:21

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kw. 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik