T2 INVESTMENT SA Skonsolidowany raport za I kw. 2013 roku

Numer: 16/2013
Data: 15.05.2013 21:14

Emitent w załączeniu przekazuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik