T2 INVESTMENT SA rezygnacja członka rady nadzorczej

Numer: 19/2013
Data: 17.06.2013 17:52

Zarząd T2 Investment S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświdczenie Pana Mariusza Obszańskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej T2 Investment S.A. ze skutkiem na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect“.