T2 INVESTMENT SA Raport za IV kwartał 2012

Numer: 3/2013
Data: 14.02.2013 19:44

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za IV kw. 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik