T2 INVESTMENT SA Raport za III kwartał 2012

Numer: 16/2012
Data: 14.11.2012 19:14

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za III kw. 2012 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik