T2 INVESTMENT SA przyznanie dofinansowania

Numer: 17/2010
Data: 23.09.2010 14:44

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2010 r. otrzymał decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dofinansowania dla T2 INVESTMENT S.A. w związku z projektem złożonym przez Emitenta w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt złożony przez Emitenta miał na celu podniesienie standardu powierzchni biurowo-socjalnej oferowanej pod wynajem oraz stworzenie i wyposażenie stanowisk pracy do obsługi administracyjnej wynajmowanej powierzchni. Kwota dofinansowania wynosi 227,7 tys. zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.