T2 INVESTMENT SA powołanie zarządu spółki

Numer: 11/2012
Data: 22.06.2012 14:37

Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 22.06.2012 roku podjęło uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki T2 INVESTMENT S.A. w osobie:

Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 3 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect