T2 INVESTMENT SA objęcie udziałów w spółce zależnej

Numer: 5/2011
Data: 08.03.2011 10:17

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 marca 2011 r. objął wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w 100% zależnej – T2 JASIELSKA Sp. z o.o. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego T2 JASIELSKA Sp. z o.o. będzie on wynosił 1.855.000 zł, a wszystkie udziały w tej spółce posiadać będzie T2 INVESTMENT S.A.

T2 JASIELSKA Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez Emitenta w celu zarządzania projektem nieruchomościowym polegającym na wynajmie powierzchni biurowej w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasielskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.