T2 INVESTMENT SA Jednostkowy raport za IV kwartał 2013

Numer: 4/2014
Data: 14.02.2014 22:24

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik