T2 INVESTMENT SA Jednostkowy raport za I kw. 2013

Numer: 15/2013
Data: 15.05.2013 21:13

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kw. 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik