T2 INVESTMENT SA informacje o spółce stowarzyszonej

Numer: 9/2010
Data: 19.03.2010 16:18

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2010 r. walne zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA S.A. zdecydowało o emisji akcji w ramach oferty publicznej oraz o wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ANIOŁA S.A. jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej w formule generalnego wykonawcy.

T2 INVESTMENT S.A. jest właścicielem akcji Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA S.A., stanowiących 20,2% udział w kapitale i 22,4% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.