T2 INVESTMENT SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Numer: 1/2013
Data: 10.01.2013 11:54

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2012 roku – 14 luty 2013 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2013 roku – 14 sierpnia 2013 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku

Raport roczny (jednostkowy) za 2012 rok – 13 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu