T2 INVESTMENT SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Numer: 1/2011
Data: 31.01.2011 16:39

Zarząd T2 INVESTMENT S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 14 luty 2011 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16 maja 2011 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – 16 sierpnia 2011 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 roku

Raport roczny za 2010 rok – 16 maja 2011 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

kom ebi amp/