T2 INVESTMENT SA aneks do umów pożyczek ze spółką zależną

Numer: 2/2010
Data: 04.01.2010 17:54

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu aneksu do umów pożyczek ze spółką zależną – T2 Szamotuły Sp. z o.o., na podstawie których termin spłaty pożyczek przez spółkę zależną na rzecz Emitenta przedłużono do dnia 31 grudnia 2010 r. Łączna kwota pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz T2 Szamotuły Sp. z o.o. wynosi 1.850.000,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi amp/