Sprawozdanie finansowe za III kw. 2014 roku

Numer: 10/2014
Data: 14.11.2015 17:08

Sprawozdanie finansowe za III kw. 2014 roku

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu