Sprawozdanie finansowe za I kw. 2014 roku

Numer: 7/2014
Data: 15.05.2014 13:50

Sprawozdanie finansowe za I kw. 2014 roku

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu