Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

Numer: 17/2015
Data: 23.12.2015 11:58

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

Zarząd T2 Investment S.A informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku Pan Tomasz Tyliński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 22 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu