Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: 2/2017
Data: 27.01.2017 16:39

Zarząd MEDCAMP S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2017 r. Pan Mariusz Olejniczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: par. 3. ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.