Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Numer: 10/2022
Data: 24.11.2022 11:02

Zarząd Spółki Medcamp S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Łukasza Krycha z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16 sierpnia 2022.
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu