Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Numer: 3/2020
Data: 06.03.2020 19:16

Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 06.03.2020 roku Pan Dariusz Kojat złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: par. 3. ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu