Raport roczny za rok 2018

Numer: 3/2019
Data: 12.04.2019 17:00

Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Raport_roczny_za_2018

Sprawozdanie_zarzadu_za_2018

Sprawozdanie_finansowe_za_2018r

Sprawozdanie_z_badania_sprawozdania_finans_za_2018