Raport roczny za 2017 rok

Numer: 3/2018
Data: 11.05.2018 17:23

Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Raport_roczny_za_2017.PDF

Medcamp_sprawozdanie_finansowe_2017.PDF

Sprawozdanie_zarzadu_za_2017.PDF

Medcamp_sprawozdanie_bieglego_rewidenta