Raport roczny za rok 2016

Numer: 4/2017
Data: 16.05.2017 09:57

Zarząd spółki MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2016 rok.

Raport_roczny-za-2016-medcamp

1. Sprawozdanie_finansowe-za-2016

2.Sprawozdanie_Zarządu

3.Opinia_i_raport_biegłego_rewidenta
Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu