Raport roczny za rok 2015

Numer: 9/2016
Data: 13.05.2016 10:50

Zarząd MEDCAMP S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu