Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Numer: 5/2023
Data: 12.05.2023 11:51

 

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe spółki MEDCAMP S.A. za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

MED_Ikw2023