Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku

Numer: 2/2024
Data: 12.02.2024 20:49

Emitent przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

 

MED_IVQ2023