Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku

Numer: 2/2023
Data: 10.05.2023 17:47

10-02-2023 17:18:17 | Kwartalny | EBI | 2/2023

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

MED_IV kw 2022