Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Numer: 12/2023
Data: 14.11.2023 08:44

Emitent w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

 

MED_IIIkw_2023