Raport kwartalny 1/2021 MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 2/2021
Data: 12.02.2021 19:29

Zarząd spółki Medcamp SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2021 roku

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Med-iq2021