Raport za IV kwartał 2020 roku MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 1/2021
Data: 12.02.2021 17:27

Zarząd spółki Medcamp SA przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2020 roku

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Med-ivq2020