Powołanie Prezesa Zarządu Medcamp S.A

Numer: 17/2022
Data: 24.11.2022 11:09

Zarząd spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż dnia 08 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Cezarego Ziarkowskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W załączeniu informacje dot. Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:Życiorys-zawodowy-c.-ziarkowski