Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Numer: 8/2017
Data: 12.06.2017 17:12

Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 uchwałą nr 15/12/06/2017 powołało do Rady Nadzorczej Spółki MEDCAMP S.A. następujące osoby:

– Mariusza Koitkę
– Andrzeja Dulnika
– Bogdana Kasprzyka
– Dariusza Kojata
– Tomasza Banasiewicza

Życiorys zawodowy powołanych nowych członków Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu