Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Numer: 8/2020
Data: 08.04.2020 14:28

Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.04.2020 powołało do Rady Nadzorczej Spółki MEDCAMP S.A. następujące osoby:

– Pana Łukasza Górskiego
– Pana Michała Zielińskiego
– Pana Łukasza Krycha

Życiorysy zawodowe powołanych nowych członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu