Powołanie Członka Zarządu

Numer: 19/2015
Data: 23.12.2015 12:01

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd spółki pod firmą T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Cezarego Ziarkowskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Cezary Ziarkowski jest związany z polskim rynkiem kapitałowym od początku jego reaktywowania tj. od roku 1991. W latach 90-tych piastował stanowiska związane z analizowaniem rynków kapitałowych oraz z zarządzaniem aktywami. Odbył szereg praktyk w takich podmiotach jak Merrill Lynch, Commerzbank czy Rothschild. Organizował z sukcesem działy sprzedaży w podmiotach z różnych obszarów gospodarki, począwszy od spółek handlu zagranicznego, poprzez sektor edukacji, a skończywszy na ubezpieczeniach. Współtworzył powstanie szeregu przedsięwzięć z obszaru Internetu, również z wykorzystaniem środków unijnych. Od ponad roku zaangażowany czynnie w przedsięwzięcia z obszaru biotechnologicznego jako Członek Zarządu spółek Inno-Gene S.A. i Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. Od 2015 roku również Członek Zarządu Medical Innovation Sp. z o.o., Opieka i Zaufanie S.A. oraz FR Finance S.A.

Aktualnie Członek Rady Nadzorczej spółki Autogroup S.A. oraz Unipad Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu