Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 5/2021
Data: 15.09.2021 08:30

 

Zarząd Spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o odwołaniu z przyczyn technicznych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie ponownie zwołane w najbliższym możliwym terminie o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu