Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 lipca 2022

Numer: 5/2022
Data: 07.07.2022 10:23

Zarząd Spółki Medcamp S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 12 lipca 2022 r. z powodu braku zarejestrowanych akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie ponownie zwołane w najbliższym możliwym terminie o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Prezes Zarządu – Cezary Ziarkowski