Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Numer: 7/2020
Data: 08.04.2020 14:24

Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.04.2020 odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki MEDCAMP S.A. Pana Tomasza Banasiewicza.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu