Korekta raportu za I kw 2020 r. MEDCAMP Spółka Akcyjna

Numer: 14/2020
Data: 25.06.2020 18:00

Emitent w załączeniu przekazuje wybrane dane finansowe spółek zależnych jako uzupełnienie raportu kwartalnego za I kw 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 pkt 8 a) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Spolki-zalezne