Jednostkowy raport za I kw 2020 roku

Numer: 11/2020
Data: 15.05.2020 08:14

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

MED I KW 2020