Jednostkowy raport za IV kw 2017 roku

Numer: 2/2018
Data: 15.02.2018 15:06

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

MED_IVQ_2017.PDF