Jednostkowy raport za III kw 2018 roku

Numer: 9/2018
Data: 14.11.2018 16:33

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Med_IIIQ2018

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu