Jednostkowy raport za III kw 2017 roku

Numer: 10/2017
Data: 11.11.2017 17:00

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Medcamp_IIIQ2017.PDF