Jednostkowy raport za II kw 2016 roku

Numer: 17/2016
Data: 12.08.2016 16:17

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu