Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Numer: 1/2020
Data: 29.01.2020 14:30

Zarząd MEDCAMP S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy) za IV kwartał 2019 roku – 13 lutego 2020 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku
Raport kwartalny (jednostkowy) za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku
Raport roczny (jednostkowy) za 2019 rok – 12 maja 2020 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu