Jednostkowy raport za III kw 2016 roku

Numer: 20/2016
Data: 15.11.2016 10:02

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki MEDCAMP S.A. za III kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu