Numer: 8/2014
Data: 16.05.2014 15:38

Korekta raportu 3/2014 – harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd T2 Investment S.A. informuję, iż w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie numer 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku błędnie wskazano, iż Emitent w dniu 16 maja 2014 roku opublikuje raport roczny za rok 2013 w wersji jednostkowej i skonsolidowanej.
W związku z faktem, iż na podstawie art. 57 pkt 2 i 58 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dniu 16 maja 2014 roku opublikuje tylko jednostkowy raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Prezes Zarządu