Czym się zajmujemy

MEDCAMPS.A. specjalizuje się w inwestycjach redeweloperskich. Zajmuje się dostarczaniem klientom najwyższej jakości projektów deweloperskich, przygotowanych do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości.

W ramach obsługi klientów Spółka pozyskuje informacje o atrakcyjnych nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych, przeprowadza profesjonalną ocenę nieruchomości a następnie przygotowuje nową koncepcję jej wykorzystania. W przypadku uzyskania satysfakcjonujących wyników prac projektowych, Spółka nabywa nieruchomość a następnie wdraża w stosunku do niej nową koncepcję zagospodarowania. Po zakończeniu wdrożenia nieruchomość jest zbywana nowemu właścicielowi.

W związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 17. lutego 2016 roku zmian statutu spółki MEDCAMP S.A. w zakresie PKD, Zarząd  informuje, iż zamiarem Spółki jest wejście w nowy obszar działalności związany m. in. z biotechnologią. Polski rynek w tym sektorze ma duży potencjał, w czym Zarząd upatruje możliwości inwestycyjnych. W najbliższym czasie opublikowana zostanie nowa strategia spółki.