Wybór oferenta Emitenta

W dniu 10.05.2017r. spółka Medcamp SA dokonała wyboru oferenta na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Medcamp – wybor oferenta – oswiadczenie